Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

 
PTTPiB

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

Terapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapie nurtu poznawczego i behawioralnego oparte są na współczesnych teoriach naukowych dotyczących funkcjonowania psychicznego człowieka i weryfikowane wynikami badań, nad ich skutecznością.

Pacjenci (klienci) i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby.

Terapie poznawcze i behawioralne maja zastosowanie jako indywidualna forma terapii, a także jako terapia rodzinna, małżeńska, grupowa.

Od kilkudziesięciu lat prowadzone są na świecie badania nad skutecznością terapii behawioralnych i poznawczych. Dowiodły one że jest psychoterapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu:

  • Lęku i napadów paniki
  • Fobii (w tym fobii społecznych, agorafobii)
  • Depresji
  • Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego (natręctw)
  • Zaburzeń odżywiania
  • Problemów seksualnych i małżeńskich
  • Problemów występujących u dzieci i młodzieży
  • Przewlekłego bólu, przewlekłego zmęczenia
  • Zaburzeń zachowania i emocji np. tików
  • Złości
  • Problemów z narkotykami i alkoholem
  • Schizofrenii i psychoz
  • Zaburzeń rozwojowych
  • Zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
  • Zespołu stresu pourazowego
  • Zaburzeń snu

W zależności od rodzaju i nasilenia problemu pacjenta psychoterapia poznawczo behawioralna może być stosowana jako jedyna metoda leczenia, lub w połączeniu z farmakoterapią.