Walne zebranie sprawozdawcze

Zapraszam na walne zebranie sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin które, odbędzie się w siedzibie Towarzystwa, tj. Gdańsk, ul. Piecewska33/U5, w piątek za 2 tygodnie, 2 czerwca 2023 o godzinie 19.30 (o godz. 20.00 II termin).

Bardzo proszę o przybycie lub odesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa na wybraną osobę, jest to niezbędne do przyjęcia sprawozdania finansowego.

Program walnego zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu
 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 9. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

Pozdrawiam serdecznie i apeluję o mobilizację
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

Do pobrania:

Opublikowano: 2023-05-17