Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

 
PTTPiB

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin zaprasza na konferencję

Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony różnych środowisk

Gdańsk, 1 grudnia 2015
Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3)

Sesja ogólnodostępna

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin zaprasza wszystkie osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą: psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, pracowników socjalnych oraz rodziców na konferencję

Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony środowiska szkolnego

Gdańsk, 1 grudnia 2015, godz. 9.00 - 13.30
Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3)

Więcej informacji...

Sesja zamknięta dla lekarzy

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zaprasza lekarzy psychiatrów, pediatrów, rodzinnych, internistów i kardiologów na konferencję

Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje medyczne

Gdańsk 1 grudnia 2015, godz. 14.30 – 18.00
Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3)

Dla członków OIL Gdańsk udział bezpłatny

Więcej informacji...