Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

 
PTTPiB

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

Konferencja

Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony różnych środowisk

Gdańsk, 1 grudnia 2015, Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3)

Uwaga uczestnicy! Są już dostępne materiały z konferencji. Aby je pobrać, proszę się zalogować.

Konferencja odbyła się 1 grudnia 2015 w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Do południa odbyły się sesje adresowane do środowiska szkolnego, a po południu sesja skierowana do lekarzy różnych specjalności.

Otwarcia konferencji dokonali wiceprezydent Gdańska, pan Piotr Kowalczuk, oraz prezes Sądu Okręgowego, pan Przemysław Banasik. Konferencja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że aby pomieścić wszystkich chętnych wykłady odbywały się na dwu salach wykładowych, w dwu równoległych sesjach. Konferencja cieszyła się również ogromnym zainteresowaniem mediów, dziennikarze w czasie przerwy przeprowadzali wywiady z gośćmi i prelegentami. Po po konferencji ukazały się liczne relacje telewizyjne i prasowe (relacje można obejrzeć i przeczytać m.in. tutaj: Pomorska.tv, Dziennik Bałtycki )

Gościem specjalnym konferencji była Jessica Minehan z Newton w Messachusestts w USA, której wykład tłumaczony był symultanicznie przez pana Andrzeja Chojnackiego. Dr Artur Kołakowski przedstawił wykład o systemie behawioralnym w klasie, natomiast o dialogu motywacyjnym jako technice służącej wzbudzeniu u młodzieży refleksji i dystansu do proponowanych przez świat przestępczy środków mówiła prezes Towarzystwa, dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek. Ponadto prelekcje wygłosili: sędzia Sądu Okręgowego, pani Ewa Ważny, dr Livia Nowak-Banasik, dr Eliza Wasilewska, dr Iwona Trzebiatowska oraz nadkom. Bogdan Guziński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po południu odbyła się sesja dla lekarzy zorganizowana z grantu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Za perfekcyjną organizację całości odpowiadała Joanna Piotrowska oraz Karolina Pelowska, a także na Magdalena Śledź, Bogusław Owsiany, Bartłomiej Nowaczyk Wyszkowski oraz młodzi wolontariusze.

Mecenat:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partner merytoryczny:

zdjęcie

Wiceprezydent Gdańska, pan Piotr Kowalczuk

zdjęcie

Prezes Sądu Okręgowego, pan Przemysław Banasik

zdjęcie

zdjęcie

Dwie sale i dwie równoległe sesje

zdjęcie

Gość specjalny konferencji, Jessica Minehan, Director of Behavioral Services NESCA, Newton, Massachusetts

zdjęcie

Tłumaczenie symultaniczne, pan Andrzej Chojnacki

zdjęcie

Dr med. Artur Kołakowski, specjalista psychiatrii dziecięcej, psychoterapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny, Warszawa

zdjęcie

Lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

zdjęcie

Dr med. Iwona Alicja Trzebiatowska, specjalista psychiatrii, konsultant oddz. toksykologii, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

zdjęcie

Dr med. Eliza Wasilewska specjalista pediatrii, alergolog, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

zdjęcie

Sędzia Ewa Ważny, Sąd Okręgowy w Gdańsku

zdjęcie

zdjęcie

Dziennikarze w rozmowach z prelegentami

Mecenat:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partnerzy: