Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

 
PTTPiB

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Piecewska 33/U5, 80-288 Gdańsk, email: m.dabrowska@terapiapoznawcza.org
NIP: 9571071245, REGON: 221968897, KRS: 0000476340

Zadania

Stowarzyszenie o nazwie POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu

  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej
  2. Doskonalenie i wprowadzanie metod terapii poznawczej i behawioralnej do praktyki klinicznej
  3. Dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej terapeuty.
  4. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin z problemami, w których terapia poznawczo – behawioralna posiada udokumentowaną skuteczność, wliczając osoby niepełnosprawne i z problemami alkoholowymi.