Zadania

Stowarzyszenie o nazwie POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu

  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej.
  2. Doskonalenie i wprowadzanie metod terapii poznawczej i behawioralnej do praktyki klinicznej.
  3. Doskonalenie i wprowadzanie metod terapii poznawczej i behawioralnej do oświaty i wychowania.
  4. Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, doradców zawodowych, terapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów
  5. Dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej terapeuty.
  6. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin z problemami, w których terapia poznawczo – behawioralna posiada udokumentowaną skuteczność, wliczając osoby niepełnosprawne i z problemami alkoholowymi.