Materiały z konferencji, a także dodatkowe materiały, udostępnione nam przez partnera konferencji, oraz certyfikaty i faktury są dostępne do pobrania - po zalogowaniu się

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Katedra Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Katedra Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na konferencję

III Konferencja
Psychodietetyka w praktyce
Sama dieta nie wystarczy

04.12.2020, online (Zoom)

Partnerzy:


Program konferencji

14.00-14.10

Otwarcie konferencji

prezes PTTPiBDMiR Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

14.10-14.40

Upodobania żywieniowe Polaków

prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

14.40-15.10

Jak wyznaczać cele i je realizować podczas leczenia pacjenta z nadwagą i otyłością oraz zespołem metabolicznym

prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15.10-15.20

Przerwa
Dyskusja

15.20-15.50

Otyłość - kiedy warto leczyć chirurgicznie

dr hab. n. med. Łukasz Kaska, Klinika Chirurgii, Gdański Uniwersytet Medyczny

15.50-16.20

Zmiana parametrów metabolicznych w procesie odchudzania - opisy przypadków

dr n. med. Monika Stołyhwo-Gofron, Poradnia Chorób Metabolicznych

16.20-16.30

Przerwa
Dyskusja

16.30-17.00

Interwencje psychoterapeutyczne u otyłych pacjentów z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi

Małgorzata Dabrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT, Centrum Rozwoju

17.00-17.30

Akceptacja porażki w procesie leczenia otyłości

Agnieszka Wroczyńska, psycholog, psychoterapeuta CBT, superwizor, Poradnia CBT

17.30-17.45

Dyskusja

Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www PTTPiBDMR: www.TerapiaPoznawcza.org, gorąco zachęcamy.

Koszt uczestnictwa wynosi wynosi 60 zł (opłata przelewem do 01.12.2020)

Opłata obejmuje udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), certyfikat oraz książkę Dializa Jak się odżywiać?

Wpłaty prosimy kierować na konto 97 1090 1098 0000 0001 2221 8120. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer referencyjny, który jest nadawany podczas rejestracji. Faktury oraz certyfikaty uczestnictwa zostaną udostępnione online (dane do rachunku można wpisać podczas rejestracji). Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres biuro@terapiapoznawcza.org lub dzwonić na numer 887 11 88 77 albo 885 739 708