Konferencja

Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytmy postępowania, sposoby monitorowania zmian

19.06.2017, Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział ETI (budynek B WETI)

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która jest organizowana wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Jej treść odzwierciedla współczesny stan wiedzy medycznej i praktyki CBT oraz osadzona jest w aktualnym stanie prawnym.

Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu metody postępowania, które sami sprawdziliśmy i stosujemy, a uczestnikom przekażemy bogaty pakiet materiałów w postaci prezentacji, algorytmów postępowania, gotowych kontraktów trójstronnych, ćwiczeń dla dzieci i ich rodziców, kwestionariuszy diagnostycznych, którymi możecie Państwo oszacować ryzyko choroby czy samobójstwa. Udostępnimy też Państwu aplikację Zaradny kot w akcji ®, która ułatwia zajęcia z dziećmi oraz autorski program komputerowy do ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji.

Warto podkreślić, że konferencja ma swoje rozwinięcie w postaci 30 godzinnego kursu uprawniającego do tytułu socjoterapeuty poznawczo-behawioralnego, który jest organizowany przez NODN Centrum Rozwoju wyjazdowo oraz stacjonarnie. Uczestnicy konferencji będą mieli zaliczone 7 godzin dydaktycznych tego kursu. Więcej informacji o kursie można znaleźć TUTAJ

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i RodzinPartronat merytoryczny:

Program konferencji

8.30-9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.00

Procedury postępowania nauczycieli i procedury sądowe w przypadku niebezpiecznych zachowań uczniów i braku współpracy z rodzicami

sędzia Ewa Ważny, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

10.00 – 10.45

Zaburzenia psychiczne u dzieci – wpływ na ich funkcjonowanie w szkole – ADHD, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze, depresja, zaburzenia lękowe.

dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

10.45 – 11.15

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów; przerwa kawowa

11.15 – 12.30

Sprawdzone metody pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, padaczką, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jak te zaburzenia wpływają na funkcjonowanie dziecka w szkole?

lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

12.30 – 13.15

Jak behawioralnie zmieniać zachowania dzieci w szkole? Monitorowanie zmian – metody projekcyjne i kwestionariuszowe.

mgr Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk

13.15 – 13.30

Podsumowanie i dyskusja

13.30 – 15.00

Jak budować relacje z trudnymi uczniami, aby być skutecznym w pracy dydaktycznej?

Warsztaty w grupach, prowadzący: Małgorzata Dabrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska, Magdalena Śledź, Bartłomiej Nowaczyk-Wyszkowski (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

15.00

Lunch


Więcej informacji i zapisy: Centrum Diagnozy i Terapii ADHD